Техника Опис
Француски језик| (Sa druge strane) |Енглески језик
Atterrissage [ateʁisaʒ] or réception [ʁesɛpsjɔ̃] Landing Доскок (са умереним савијањем колена при истом, фокус на додиривању подлоге предњим делом стопала). Уколико са веће висине од 1,5m или при већој брзини кретања, пожељно је урадити Roll (погледај доле) одмах по доскоку.
Saut de fond [sodfɔ̃] Drop Скок доле, у буквалном смислу.
Saut de détente [sodə detɑ̃t] Gap jump, running jump Скок са једног места или објекта на други, без или са залетом, углавном преко неког другог објекта или празнине.
**************************************************************
Saut de précision [so d presiziɔ̃] Precision Прецизни скок са једног објекта на други (при прецизни се мисли скок са тачно једне тачке у другу, где објекат на који се скаче може бити ивица зида, шипка, грана или слично) и још једном фокус на доскоку предњим делом стопала.
Roulade [ʁulad] Roll Сматра се да је једна од, ако не и најважнија Паркур техника, која подразумева колут преко дијагонале леђа (почиње између врата и рамена, завршава се испод кука супротне стране тела). Најсличнији је “паду унапред” који се користи у Џудо, Карате, Аикидо осталим борилачким вештинама. Користи се како би се моментум од пада са неке висине “расуо” по подлози, тако омогућавајући лакши наставак кретања (а такође смањује и ниво стреса који се створи на коленима при самом доскоку).
**************************************************************
Équilibre [ekilibʁ] Balance Одржавање равнотеже при ходању по шипкама, уским зидовима и сл.
Équilibre de chat Cat balance Ход уз помоћ обе руке и ногу (тј. “четвороношке”), при чему се одржава равнотежа(погледај “Balance” изнад)
Franchissement [fʁɑ̃ʃismɑ̃] Underbar Пролаз испод једне, између 2 шипке или шипке и неког другог објекта.
**************************************************************
Saut de mur Wall Jump, Tic-Tac or Tac Vault Техника код које се зид користи као тачка за одбијање ногом како би се добила потребна висина да се пређем нека друга препрека или да би се дохватило/ухватило нешто.
Passe muraille [pas myʁaj] Pop vault, wall hop, Wallpass, wallrun Начин за превазилажење високих препрека(зидова), где се хоризонтални момент одбијањем ногом о зид претвара у вертикални.
**************************************************************
Saut de bras [sodbra] Arm jump, cat leap Држање за препреку рукама, док су ноге испод руку на страни препреке. Такође се мисли и на сам скок у овај положај.
Planche [plɑ̃ʃ] Muscle-up or climb-up Техника код које се користи снага целог горњег дела тела да се из висећег положаја торсо дигне изнад шака(којима се држимо за шипку, грану или ивицу неког објекта)
Lâché [laʃe] Lache, swing Приликом њихања са гране или шипке са које се виси, избачај (скок) у неком правцу.
*************************************************************
Dyno Скок из позиције Saut de bras(погледај доле) или приликом вишења са шипке или гране, где се хвата за препреку обично изнад или испод саме препреке о/са које се виси.
Demitour [dəmi tuʁ] Turn vault Скок или прелаз при ком се окрене за 180° око препреке.
Passement [pasmɑ̃] Vault, Pass Све врсте течних и брзих прелаза преко препрека средњих висина (углавном до висине груди) користећи једну или две руке.
**************************************************************
Speed vault Кретање при коме се из залета прво скочи преко препреке нагнут на једну страну а онда се руком стране на коју сте нагнути у тренутку “придржавате” о препреку, тако држећи тело у истој позицији, и даље одгуравате и враћате тело у положај за кретање.
**************************************************************
Lazy vault Кретање или прелаз код кога се прави одраз са једне или обе ноге, једном руком повлачи преко препреке, и онда другом руком одгурава преко исте.
Saut de chat [sod ʃa] Cat pass/jump, (king) Kong vault,
Monkey vault Слично “згрчки” која се учи у гимнастици у школи, скок код кога се нагиње унапред, стављају се обе руке на препреку, скупљају се ноге, и рукама се тело и ноге провлаче између њих.
**************************************************************
Dash vault Техника код које се прво прескаче преко препреке са ногама испруженим испред тела, и при преласку препреке се са обе руке одгурава о саму препреку како би се ефикасније наставило кретање.
**************************************************************
Reverse vault Скок или прелаз код кога се тело ротира за 180° (оса ротације је сама препрека) при скоку, тако да се леђа нађу окренута ка препреци. Користи се најчешће онда кад је при прилазу самој препреци тело у нерегуларној позицији, или је моменат услед кретања минималан.
**************************************************************
Kash vault Комбинација техника Kong vault-а и Dash vault-а, где се препрека прво прескаче са обе руке на зиду, онда се ноге провлаче и избацују испред тела и прескок препреке се завршава као класичан Dash vault. Углавном се користи кад је препрека истовремено висока и дугачка.
**************************************************************
-The END

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: